logo fundusze europejskie

 

Telefon  87 423 18 98

Telefon  509 187 885 - nr alarmowy (czynny po godzinie 15:00)

Telefon  518 308 533 - (czynny od 7-15)

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny czasu Zakład: pn.-pt.: 7:00-15:00;

PSZOK: pn.-pt.: 7:00-14:30

 

Awarie

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp.z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgk-rucianenida.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne

 • część treści jest dostępna jedynie w postaci skanów dokumentów niedostępnych dla różnego rodzaju czytników.

Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Główna Księgowa Ewa Kamińska
 • E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 87 423 18 98

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub jej elementu, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastapić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Spółki
 • Adres: ul. Leśna 10, 12-220 Ruciane-Nida
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 87 423 18 98

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z.o.o. mieści się w Rucianem-Nidzie, przy ul. Leśnej 10. Jest to budynek parterowy.
Do obiektu prowadzą dwa wejścia, które znajdują się od frontu oraz z tyłu budynku. Przy tylnym wejściu do budynku znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem możliwe jest spotkanie w obiekcie w wyznaczonym do tego celu miejscu. Do budynku i wszystkich pomieszczeń obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu głównym budynku znajduje się dzwonek przywoławczy. Nie jest możliwa pomoc tłumacza języka migowego.

Podmiot nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM oraz IR.

 

Dane kontaktowe

Prezes Zarządu
Wiesława Alicja Bojarska
prezes@zgk-rucianenida.pl

 

Kadry i Płace
Halina Ulbin
kadry@zgk-rucianenida.pl

 

Kierownik Techniczny
Adam Małż
kierownik@zgk-rucianenida.pl

 

Biuro obsługi klienta
Elżbieta Sas-Bałdyga
biuro@zgk-rucianenida.pl

 

Księgowa
Ewa Kamińska
ksiegowosc@zgk-rucianenida.pl